აშშ-ს ვიზა

კომპანიას დროებით შეჩერებული აქვს მუშაობა  !!!

 

გთავაზობთ სავიზო მომსახურებას აშშ-ს ვიზის მისაღებად.  

ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან ყველა წაჭირო დოკუმენტის მომზადებაში, გაგიწევთ კონსულტაციას

ვიზის მიღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შეგივსებთ სააპლიკაციო ფორმებს, მოგიმზადებთ და

გითარგმნით სათანადო დოკუმენტებს, შეგიდგენთ სამოტივაციო წერილს.

აშშ-ში  ტურისტული ან საქმიანი ვიზიტისთვის საჭიროა: 

ვიზის მიღებისათვის ყველაზე მეტი ყურადღება ეთმობა თქვენს ფინასურ და ქონებრივ მდგომარეობას.

თქვენს მყარ სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებს თქვენს ქვეყანასთან.    

შესაბამისად საჭიროა წარმოადგინოთ ის დოკუმენტები, რაც ზემოაღნიშნულ გარემოებებს გაამყარებს 

(მაგალითად:  უძრავი ქონების შესახებ დოკუმენტები, მუდმივი  შემოსავლების დამადასტურებელი

დოკუმენტები, არსებობის შემთხვევაში ბიზნესის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, არსებული

ფინანსური დანაზოგის შესახებ ცნობა და ა.შ.).
თქვენი მხრიდან რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:

გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით შესაძლებელია საკონსულოში სხვა დოკუმენტების

წარდგენაც გახდეს საჭირო. ამიტომ უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ ჩვენს სპეციალისტებთან.

სავიზო მომსახურების ფასი: 

მხოლოდ აპლიკაციის შევსება და განაცხადის გაკეთება  -  100 ლარი,

ასევე გთავაზობთ სხვა დამატებით მომსახურებასაც:

სრული სავიზო მომსახურება    150 - 200 ლარი.

 

ვიზის მიღებაზე გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულის გადწყვეტილებაზე.  

თუმცა  კვალიფიციურად და სწორად მომზადებული დოკუმენტები ბევრად ზრდის ვიზის მიღების ალბათობას.  

ამიტომ უმჯობესია ენდოთ ჩვენს გამოცდილ სპეციალისტებს.

ვიზაზე უარის შემთხვევაში, საკონსულოს მოსაკრებლის და სავიზო მომსახურების თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

 

P.S.

კომპანიას დროებით შეჩერებული აქვს მუშაობა  !!!

  

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ტურისტული კომპანია  TIFLIS TRAVEL  

თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. # 183